بهمن
۱۳۹۷
۲۲


توریسم اورامان

صنعت توریسم یکی از صنایعی است که می تواند هر کشوری را متحول کند. بسیاری از کشورها حتی با وجود اینکه به صورت باالقوه شرایط جغرافیایی مناسبی ندارند اما با سرمایه گذاری در صنعت توریسم توانسته اند که منابع بسیاری را به خود جلب کنند.و اما متاسفانه در کشور ما به این شکل نیست و علاوه برد وجد پتانسیل های بسیار بالا در خصوص جذب توریسم به دلیل عدم دانش و سرمایه گذاری مناسب صنعت توریسم نتوانسته است که بازدهی خوبی برای کشورمان داشته باشد البته در سالهای اخیر به دلیل سرمایه گذاری بخش خصوصی تا حدودی این صنعت شکوفا شده است اما هنوز بسیار جا برای پیشرفت دارد. در منطقه اورامان هم این جاذبه های طبیعی بسیار است ولی متاسفانه سرمایه گذاری در این منطقه به آن شکل که بتواند منبع درآمد خوبی برای مردم این مناطق باشد شکل نگرفته است اورامان شهری در همسایگی آسمان جادبه های بسیاری را دارد که می تواند منابع درآمد بسیار خوبی برای ساکنان این مناطق باشد روستای هجیج در نوروز 97 رکورد شکنی کرد و جمعیت 6000 نفری را در این روستای کوچک در یکی از روزهای ایم عید شاهد بودیم با ما همراه باشید تا به بررسی صنعت توریسم بپردازیم.


نگاهی به صنعت توریسم درایران و راهکارهای توسعه آن 

باتوجه به ضرورت توسعه صنعت جهانگردی در کشور ایران و همچنین لزوم انجام تحقیقاتدانش‌آموزی در راستای تحقق و تعالی اهداف آموزشی بخصوص در دروس انسانی، تعدادی ازدانش‌آموزان پایه سوم رشته انسانی دبیرستان شاهد نصرت تحقیق جالبی را در زمینهصنعت توریسم آغاز کردند که نتیجه تلاش ‌آنان یک کار جمعی دانش‌آموزی تحت عنوان«نگاهی به صنعت توریسم در ایران و بررسی راهکارهای توسعه این صنعت» بود.

اینتحقیق ابتدا به عنوان یک تکلیف کلاسی در درس جغرافیا مد نظر قرارگرفت و نهایتاً با توجه به توان و ظرفیت دانش‌آموزان در انجام و جمع‌آوری اطلاعاتبه یک تحقیق جالب دانش‌آموزی تبدیل شد. چکیده این تحقیق که مراحل پایانی خود را می‌گذرانددر ادامه این گزارش آمده است که توجه خوانندگان گرامی را به آن جلب می‌کنیم. قراراست این کار جمعی به عنوان یکی از تحقیقات برگزیده در سال آینده در جشنواره‌هایمختلف شرکت نماید.

اینکار نتیجه تلاش دانش‌آموزان مریم علیزاده، زهره ستاری مقدم و الهام کرامت پور می‌باشدکه به راهنمایی دبیر جغرافیای آموزشگاه خانم ژیلا مهبود تهیه شده است.

درسالهای پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، صنعت توریسم و گردشگری که بنیانوجودی آن ایجاد ارتباطات جدید است با فرح شگفت‌انگیزی در حال رشد و فزونی است.

تاریخچهجهانگردی نشان می‌دهد که در گذشته‌های دور، انسان برای آگاهی از دنیای اطراف خودقرار و سکون نداشت و در راه دستیابی به یافته‌های تازه، از جایی به جای دیگر می‌رفت.شاید از زمانی که بشر زندگی اجتماعی گسترده‌ای را آغاز کرد و با اسکان در مناطقمختلف با استفاده از مواهب طبیعت به کشاورزی پرداخت و جابجایی برای او با صرف وقتو اتلاف نیرو همراه شد، سفر دشوارتر گشت و مسافرت فقط به تعداد معدودی از افراد کههمان بازرگانان بودند و به منظور داد و ستد به سفر می‌رفتند و یا سفیرانی که باهدف برقراری ارتباطات سیاسی مسافرت می‌کردند، اختصاص یافت.

پساز انقلاب صنعتی و اختراع وسایل نقلیه سریع‌السیر، توسعه و بهبود وسایل ارتباطی بینکشورهای جهان و کوتاه شدن زمان مسافرت، تسهیلاتی از جهات مختلف برای مسافرت درنقاط مختلف جهان فراهم شد و با افزایش نسبی درآمدها که ناشی از رشد اقتصادی کشورهابود، دگرگونی شگرفی در زمینه سیاحت و جهانگردی پدید آمد. بطوری که امروزه، جهانگردیعلاوه بر جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی به عنوان یکی از فعالیتهای سودآور اقتصادیمورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته تا حدی که اقتصاد برخی از جوامع از جملهاسپانیا و کانادا بر این صنعت استوار است.

صنعتجهانگردی ابزار مهمی برای کسب ارز و شناساندن محصولات و مصنوعات داخلی به خارجیاناست که سبب گسترش و وسعت بازارهای صادراتی می‌گردد و عاملی است که موجب انتقال بخشیاز قدرت خرید مردم کشورهای مرفه، به دیگر نقاط جهان می‌شود.

جهانگردیبه دلیل قابلیت تحرک در تولید و توزیع خدمات گوناگون به سرعت گردش پول و ایجاداشتغال که به سودآوری در اقتصاد ملی کشورهای میزبان منجر می‌شود کمک می‌رساند.صنعت جهانگردی صنعت تولید و مصرف است و برای بسیاری از کالاها و خدمات تقاضا پدیدمی‌آورد و در واقع صنعت جهانگردی صادرات نامرئی محصولات و خدمات است. 

ازآنجا که صنعت جهانگردی، صنعت کاربر است، با وجود پیشرفت تکنولوژی و بهره‌گیری ازماشین در فرآیند جهانگردی هنوز در این صنعت انسان حرف اول را می‌زند و دستهایپرتوان انسانهاست که چرخ جهانگردی را می‌چرخاند. طبق پیش‌بینی مؤسسه آینده‌نگری وبرآورد اقتصادسنجی «وارتون» در سراسر جهان از هر ۱۶ نفر، یک نفر در صنعتجهانگردی به نحوی اشتغال دارد و از نظر میزان اشتغال، بزرگترین صنعت جهان است وستون فقرات توسعه ملی شناخته می‌شود.[۱]

دراین راستا ضمن شناخت جهانگرد و جامعه‌شناسی جهانگردی بررسی اثرپذیری یا اثرگذاریفرهنگی سفر بر فرد، خانواده و جامعه از نکات مهم و ضروری است. بطوری که در دنیایامروز یکی از مهمترین ابزار موفقیت در زمینه جهانگردی تأثیر فرهنگی و همچنین بررسیوجود زمینه‌های مختلف در این صنعت از جمله حمل و نقل، هتل‌داری، صنعت خدمات غذاییو اهمیت آژانس‌های مسافرتی می‌باشد. عامل مهم دیگر بررسی جنبه‌های اقتصادی جهانگردیاست که می‌توان زیرمجموعه‌هایی چون اشتغال، درآمدزایی، درآمدهای حاصل از مالیات،حفظ جاذبه‌های جهانگردی و نهایتاً توسعه صنایع دستی و فعال شدن تولیدات قدیمی رابر آن متصور دانست.

امروزهاثرات اقتصادی جهانگردی در عرصه بین‌الملل امری غیر قابل اجتناب است. کشورهای بسیاریچه در جهان توسعه یافته و در کشورهای در حال توسعه به این مقوله به عنوان یکی ازعوامل مهم درآمدزا توجه داشته و بسیاری از برنامه‌های اقتصادی خود را از جملهاشتغال و تراز پرداختها و بازاریابی را بر این اساس پایه‌گذاری کرده‌اند.

دراین رابطه بررسی عوامل اقتصادی مؤثر در تقاضای توریسم از جمله توزیع درآمدها، سطحمتوسط آن و قیمت کالاها و خدمات در بازار جهانگردی امری مهم و قابل توجه می‌باشد.

چراکه در هر نوع از انواع توریسم از جمله توریسم استراحت و سلامتی ـ فرهنگی، مذهبی، سیاسیو روابط و همبستگی‌های اجتماعی تأثیر عوامل اقتصادی در گذر صنعت جهانگردی به سوی یکصنعت توسعه یافته امری اساسی و بنیادی تلقی می‌گردد.

اینامر همچنین می‌تواند در سایر ابعاد گردشگری از جمله گردشگری روستایی که در بخشهایکشاورزی، جنگل‌داری و منابع آب قابل سرمایه گذاری است نیز تأثیرگذار باشد.

درجهان معاصر، رویکرد دوباره به جهانگردی به عنوان صنعت و شاخصی در امر توسعه درغالب کشورها از جمله ایران امری طبیعی و عاملی مهم و تعیین کننده تلقی می‌شود. بهگونه‌ای که هم از نظر اقتصادی و هم از دیدگاه فرهنگی ـ طیف گسترده‌ای از صاحبنظرانرا به تأمل واداشته است.

چنینمی‌نماید که یکی از اهرم‌های مؤثر در این رویکرد چشم‌گیر، کاهش منابع انرژی ارزآوردر غالب کشورها و سوددهی بسیار بالا و آسان این صنعت است. چنان که در کشور ما نیزعامل نخست گوشزد می‌کند که نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی کشور و درسالهای نزدیک رو به کاستی و اتمام است. و سایر منابع نیز (گاز، معادن کانی و ) ضمن اینکه به سالهای آینده تعلق دارد، محدود و تمام شدنی است.بنابراین برای دستیابی به هدفهای توسعه جامع بایستی در جستجوی منابع تازه اقتصادیبرآمد.

خوشبختانه،زمینه‌های توسعه صنعت جهانگردی، کاملاً با تحقق اهداف متنوع دولت جمهوری اسلامی ایرانهمخوانی دارد و در چنین چشم‌اندازی به خوبی می‌توان به آن جامه عمل پوشاند.

بنابراینتمام تعریف‌ها و تبیین‌های جامعه‌شناسانه در امر توسعه، در کنار ضرورت‌ها وتنگناهایی چون رشد شتابان جمعیت، کاهش درآمدهای ملی از استخراج منابع محدود و تمامشدنی و نیاز به ایجاد مشاغل مختلف همگی نشانه‌هایی از جدی گرفتن صنعت جهانگردی درایران است.

امادر این ارتباط مشکلاتی چون تعدد مراکز تصمیم‌گیری، تصورات و برداشت‌های نادرست ومنفی از ابعاد مختلف جهانگردی، ناآگاهی از اصول و روشهای برقراری ارتباط باجهانگردان، نبود قوانین و مقررات حمایتی، بی‌توجهی و بی‌برنامگی نسبت به جاذبه‌هایطبیعی و تاریخی کشور ایران و بالاخره مهمترین اصل یعنی تبلیغات نامناسب سبب شدهاست که برنامه‌ریزیهای مربوط به توسعه جهانگردی، غیرواقعی و ناکارآمد شود.

چنینبه نظر می‌رسد که تدوین یک برنامه جامع برای توسعه صنعت جهانگردی در کشور که مبینتعریف صحیحی از جهانگردی و محدود کننده سلیقه‌های شخصی در برخورد با جهانگردانباشد، راهکار مناسبی برای حل بسیاری از مشکلات خواهد بود.

ایجادیک سازمان تصمیم‌گیرنده قوی در حد یک وزارتخانه یا معاونت ریاست جمهوری، برایاتخاذ تصمیم‌های منطقی در امور جهانگردی نیز می‌تواند به رفع بسیاری از موانع در اینراه بیانجامد. به هر حال یکی از مهمترین راهکارها در رفع مشکلات مختلف جامعه بالابردن روحیه فرهنگی مردم و آموزش آنان در زمینه‌های متعدد است. در این راستا نیزتشویق و ترغیب مردم در زمینه برخورد خوشایند و اشاعه روحیه ایثار و احترام به قوانینحاکم بر جامعه از قبیل احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز اجتناب ازبرخوردهای نامناسب و نابخردانه با همگان و بخصوص جهانگردان می‌تواند بیشترین تأثیراترا در توسعه این صنعت بر جای گذارد.

راهکارهایدیگری که در این زمینه قابل توجه است به شرح زیر می‌باشد: 

 بازگشایی و تقویت رشته‌های دانشگاهی صنعت توریسم 

 تربیت کادر ورزیده گردشگری اعم از مدیران آژانس‌ها، هتل‌ها،کارکنان و راهنمایان و 

 ایجاد تسهیلات لازم برای بخش خصوصی از قبیل پرداخت وام‌هایدرازمدت با بهره کم، تسهیل صدور مجوزهای ساختمانی از جمله هتل، متل، تفرج‌گاه،رستوران و 

 گسترش مناطق آزاد تجاری به منظور ورود جهانگردان و تشویقصادرات ارزآور و اشتغال‌زا

 هماهنگی و توسعه برنامه‌های تبلیغات جهانگردی به منظور خنثیسازی تبلیغات نادرست بیگانگان و آشنا نمودن دیگران با غنای فرهنگ اسلامی و ایرانیو تشویق جهانگردان برای بازدید از جاذبه‌های توریستی کشور 

 زیباسازی، سالم سازی و بازسازی مراکز توریستی و استقرار اکیپ‌هایامداد و نجات، تجهیز بیمارستانها و درمانگاه‌های مجهز سیار در مراکز توریستی وبهبود قوانین بیمه

 احداث مراکزی نظیر «دیسنی لند» که می‌تواند تعداد کثیری ازجهانگردان خارجی را به طرف کشور بکشاند. 

درچنین مجموعه‌های توریستی می‌توان با توجه به فرهنگ غنی معماری دیرینه ایرانی، شهرک‌هاییرا برپا نموده که در برگیرنده هتل‌ها، اردوگاه‌های توریستی، آپارتمانهای استراحتی،رستورانهای مختلف، استخرهای شنای سرباز و سرپوشیده جداگانه برای مردان و زنان، زمین‌هایتنیس، گلف، باشگاه‌های بدنسازی، دوچرخه سواری، سوارکاری، تیراندازی و مراکز تفریحیکودکان باشد. 

باشدکه با یاد روح پویا و پرتحرک نبی‌اکرم (ص) که چین را به عنوان سمبل نواحی دوردستبرای رسیدن به معرفت و کمال انسانی در طلب ارتباط با انسانهای سایر نقاط توصیهفرمود و با مرور کارنامه درخشان عمر آن نبی گرامی اسلام جنبشی در ما ایجاد شود ودر پی دیدن نادیده‌ها و شناختن ناشناخته‌ها باشیم و حداقل چهار گوشه کشورمان رابشناسیم و با گشت و گذار و سیر و سیاحت و رعایت اصول حاکم بر سفر، مردم خود را درقدم اول و مردم جوامع دیگر را در گام بعدی بشناسیم تا بتوانیم به آسانی ارتباطبرقرار کنیم و دنیایی پرتفاهم بنا نهیم.


منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان

بهمن
۱۳۹۷
۱۹


وقتی صحبت از رُب انار به میان می آید، اشاره به همان خواص انار مطرح می شود.خواص رب انار

در کل، انار سرشار از ترکیباتی به نام " پلی فنول " ها است که باعث پایین آمدن کلسترول بد خون یعنی LDL شده و اجازه نمی دهد صفحات چربی در عروق تولید شوند.

رب انار ترکیب ساده ای از آب انار، شکر و آبلیمو می باشد. بنابراین همان فوایدی که از آب انار بدست می آید از رب انار نیز می توان کسب کرد. آب انار حاوی آنتی اکسیدان و ویتامین های B است که دارای فواید سلامتی بیشماری می باشد. در این مطلب خواص رب انار را مورد بررسی قرار می دهیم. تا پایان مطلب همراه ما باشید.

رب انار با استفاده از غذاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و به خاطر داشتن طعم ملس دارای طرفداران بیشماری می باشد. این ترکیب دارای کالری بدون چربی، فیبر، پتاسیم، ویتامین C و مقداری آهن می باشد. هر موقع سخن از خواص رب انار به میان می آید می توان به خواص انار نیز اشاره کرد. در ادامه خواص دارویی و درمانی رب انار را بررسی می کنیم.

خواص رب انار که همه را شگفت زده می کند

رب انار و انار دارای اسید الایژیک است که در دیگر میوه ها کمتر دیده می شود و از این رو این میوه دارای خواص منحصر به فردی می باشد. و همچنین دارای پنی فنول ها می باشند که سطح کلسترول بد موجود در بدن را کاهش می دهد. خواص رب انار سرشار از مواد مغذی، ویتامین ها و مواد آلی است.

خواص رب انار برای لاغری

رب انار ترکیب عالی برای رژیم غذایی و کاهش وزن است. این ترکیب سرشار از ویتامین های A,B,C می باشد که به سوخت و ساز بدن کمک می کند و همچنین ویتامین های مورد نیاز بدن را تامین می نماید.

خواص رب انار

فواید رب انار

خاصیت های رب انار برای بارداری

از جمله خواص رب انار وجود نیاسین در آن است که ماده ای ضروری برای رشد ذهن جنین می باشد. از این رو خوردن این ماده غذایی همانند ماست و خاویار در این دوران به زنان حامله توصیه می گردد.

فواید رب انار برای پوست و سیستم گوارشی

رب انار همانند تخم بلدرچین حاوی مقادیر فراوان ویتامین B می باشد. ویتامین B1 به عنوان یک کاتالیزور در بدن فعالیت کرده و باعث می شود همواره پر انرژی باقی بمانید. همچنین باعث فعالیت مناسب آنزیم ها می گردد. نیاسین موجود در رب انار باعث می شود پوست حالت ارتجاعی خود را حفظ کند و سیستم عصبی را سالم نگاه می دارد و عمل هضم غذا را آسان می کند.

تقویت سیستم ایمنی بدن

رب انار حاوی آنتی اکسیدان و ویتامین C می باشد که برای سیستم ایمنی بدن مفید است. وقتی عمل هضم غذا انجام می شود فرآیندی به نام اکسیداسیون در بدن اتفاق می افتد و باعث تولید رادیکال های آزاد می گردد. رادیکال های آزاد می توانند به بافت آسیب برسانند و بیماری هایی مثل اختلالات قلبی یا سرطان را تولید کنند.

رادیکال های آزاد ممکن است از طریق تنفس هوای آلوده نیز جذب بدن گردد. آنتی اکسیدان های موجود در رب انار به سلول های بدن کمک می کند تا بر رادیکال های آزاد تاثیر بگذارند.

پیشگیری از سرطان

یکی دیگر از خواص رب انار همانند خواص شیر کمک به کاهش خطر ابتلا به برخی سرطان ها می باشد. استفاده منظم از رب و آب انار بدلیل کاهش خطر ابتلا به سرطان ها بویژه سران سینه در زنان و سرطان پروستات در مردان ارزشمند می باشد.

کاهش کلسترول

خواص درمانی رب انار از تشکیل و تجمع کلسترول در بدن پیشگیری می کند. مقدار زیاد کلسترول در شریان ها باعث سخت شدن آن ها می شود و ممکن است منجر به اختلالات قلبی شود. پنی فنول موجود در رب انار مسئول کاهش کلسترول بد در بدن است.

مضرات و عوارض جانبی استفاده از رب انار

با وجود اینکه این میوه سرشار از ویتامین ها می باشد بدلیل وجود آهن در آن دیر هضم است. افراد سرد مزاج نباید بیش از حد از رب انار استفاده کنند. خوردن زیاد انار باعث سست شدن معده و ایجاد نفخ می گردد. مصرف رب انار برای افراد مبتلا به زخم معده و روده مضر است.

مصرف زیاد آن همچنین باعث ابتلا به یبوست، ناراحتی معده و گلو درد می شود. افراد مبتلا به ناراحتی های ریه باید در مصرف رب انار احتیاط کنند. استفاده از رب انار با مصرف داروهایی که برای درمان فشار خون و کاهش کلسترول مصرف می گردند مداخله می کند.

منبع : نمناک

بهمن
۱۳۹۷
۱۱

عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز در این پست قسط دارم شما رو با یکی از نعمت های خدادادی منطقه اورامانات یعنی انار با کیفیت اورامان آشنا کنم . انار اورامان طرفدارهای بسیاری دارد که هرساله از نقاط مختلف کشور برای تهیه این محصول کاملا ارگانیک وارد خطه سر سبز اورامان می شوند. اما چرا انار اورامان ؟ این محصول به خاطر سرسبزی و فراوانی منابع آب در خطه اورامان بسیار با کیفیت و غنی از مواد معدنی رشد می کند .فراوانی چشمه های طبیعی آب در این مناطق باعث شده که بر خلاف انار بعضی از مناطق دیگر این محصول بسیار پر آب و با نشاط باشدواینکه درخت انار یکی از رویش های طبیعی این مناطق به شمار می آید و محصولات این درخت در این مناطق عاری از هرگونه مواد شیمیایی برای رشد آن می باشد و کاملا طبیعی و ارگانیک انار اورامان به کیفیت بسیار بالایی می رسد.

آنچه اورامان را به عنوان شهری نمونه و دارای محصولات باغی اشتهار داده است یاقوتهای به هم پیوسته است/ اورامان انار دارد، اناری با کیفیت که هر دانه اش روزی را روانه خانوارها می کند/ سطح زیرکشت باغات انار کردستان 250 هکتار است که در این باغ‌ها سالانه 1600 تن انار تولید می‌شود.

ایلنا - سروآباد: در میان جاده های پر پیچ و خم و بعد از پشت سر گذاشتن راهی بس طولانی به منطقه ای می رسیم که اسم آن را اورامات تخت نهاده اند، عنوانی که به هیچ وجه بیانگر وضعیت منطقه نیست، چرا که این منطقه نه تنها تخت نیست بلکه با شیبی تند و وجود کوه های بسیار بلند از هر بیننده ای پذیرایی می کند.

به گزارش ایلنا، هورامان یا اورامان تخت شهری از توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان است که در ۶۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مریوان و ۱۷۰ کیلومتری سنندج (مرکز کردستان) واقع شده است.

اورامان یکی از دیدنی ترین مناطق استان کردستان که هر ساله پذیرایی خیل عظیمی از مسافرین و گردشگران داخلی و خارجی است؛ شهری است در دل رشته کوه های زاگرس و ابتدای حوزه آبریز (رودخانه سیروان) یکی از بزرگترین رودخانه های استان و در دل کوه های سر به فلک کشیده.

انار اورامان در کل منطقه وحتی استانهای همجوار شهرت زیادی دارد

اورامان‌ تخت با باغات سرسبز و زیبایش که به صورت پلکانی و در بافت مسکونی خانه‌ها و بعضا در اطراف شهر قرار گرفته‌اند یکی از مناطقی است که در تولید انار، انگور و گردو سرآمد استان کردستان به شمار می رود، اما آنچه این منطقه را به عنوان شهری نمونه و دارای محصولات باغی اشتهار داده است یاقوت های به هم پیوسته  است؛ آری انار اورامان درکل منطقه وحتی استانهای همجوار شهرت زیادی دارد.

اینجا اورامان است و اورامان انار دارد،اناری با کیفیت که هر دانه اش روزی را روانه خانوارها می کند؛ مردمان این دیار هرساله با به پایان رسیدن مهر ماه  و آغاز ماه آبان با همکاری اعضای خانواده اقدام به برداشت آن می کنند.

از وجب به وجب این خاک کوهستانی و صعب العبور اناری توسط مردمانی زحمت کش تولید می شود به شیرینی عسل؛این مردم علاوه بر استفاده از انار به عنوان میوه ای سرشار از ویتامین، بخشی از برداشت آن را تبدیل به رب انار، آب انار، سس انار و سرکه انار می کنند،همچنین از پوست آن برای رنگرزی و دباغی نیز بهره می گیرند.

ملس، انار شیرین، انار ترش، مزله، کارالی، رباب نی ریز،، از ارقام اصلی انار اورامان است که همه ساله  درصد قابل توجهی از آن به شهرهای مختلف ایران و حتی کشورهای همسایه بویژه کردستان عراق صادر می شود.

انار اورامان از معدود انارهای ارگانیک کشور است

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه محصولات انار استان جزء معدود انارهای تولید ارگانیک در کشور است گفت: کشت درخت انار که از سالها پیش بصورت پراکنده در بخشهایی از غرب استان کردستان صورت می گرفت با طرح توسعه ارگانیک باغات انار، به یکی از فعالیتهای اصلی باغداران کردستانی تبدیل شده است.

اردشیر پورحبیبی تصریح کرد: در بین مناطق مختلف کردستان منطقه جنوب غربی آن که در نوار مرزی قرار دارد محل اصلی کشت انار است به گونه ای که 97 درصد انار استان در این مناطق یعنی شهرستانهای سروآباد و کامیاران تولید می شود و در این میان اورامان سروآباد مقام اول را داراست.

وی با بیان اینکه معمولا از سطح هر هکتار باغ استان حدود 7 تن انار برداشت می شود، افزود: سطح زیرکشت باغات انار استان 250 هکتار است که در این باغ‌ها سالانه 1600 تن انار تولید می‌شود.

وی در پایان برآورد ارزش ریالی صادرات انار در کردستان را 24 میلیارد ریال دانست و یادآور شد: 97 درصد انار استان در شهرستان‌ سروآباد با 178هکتار و کامیاران با 63 هکتار تولید می‌شود که در حال حاضر حدود 400 بهره‌بردار در سطح باغات انار استان به امر تولید این میوه اشتغال دارند.

انار سرشار از ویتامین‌های A، B، C، E است

این میوه که از آن به عنوان میوه بهشتی یاد می شود از دیرباز در غرب ایران بعنوان یکی از محصولات پر طرفدار به دلیل خواص بیشماری که دارد کشت می شود و روز به روز هم در حال توسعه است.

انار سرشار از ویتامین‌های A، B، C، E و قند تانن و یک ماده مفید دیگر به نام «کره ماناتین» است.این میوه دارای آهن و ویتامین‌های لازم خون‌سازی و...است.

رفته رفته گذر زمان یکسال دیگر را برای باغداران اورامی رقم می زند، سالی سرشار از تلاش، زحمت و خون دل خوردن و پرداخت هزینه های بالای آبیاری، کودحیوانی،شخم زدن(کولیدن)و....

اگر کشور ما سالانه با تولید 800 هزار تن انار رتبه نخست را در دنیا به خود اختصاص داده نتیجه همین زحمت ها و تلاش شبانه روزی باغداران است؛

به راستی که باغداران نیازمند توجه بیش از بیش مسئولانند چرا که دولت درفرصت باقیمانده، با درنظرگرفتن تمامی جوانب امر و با حمایتی حقیقی وجانانه ازاین قشر زحمتکش وکم وتوقع در سال (تولیدملی،حمایت ازکاروسرمایه ی ایرانی)می تواند امیدی مضاعف را در دل آنان پرورش داده و زمینه  صادرات هرچه بیشتر را در استان مهیا کند.

منبع : ایلنا


بهمن
۱۳۹۷
۰۵

صنایع دستی اورامان

عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عزیزان در این پست می خوام شما رو با صنایع دستی اورامان  یکی ازجالب ترین صنایع دستی ایران آشنا کنم. منطقه اورامان یکی از بکر ترین و زیبا ترین مناطق ایران به شمار می آید که هرساله شاهد هستیم که گردشگرهای بسیاری از نقاط مختلف دنیا از این منطقه بازدید می کنند. این منطقه محصولات ارگانیک و صنایع دستی بسیاری دارد که توجه افراد گردشگر رو به خود جلب می کند. هر ساله شاهد این هستیم که بسیاری از افراد علاقه مند محصولات و صنایع دستی این منطقه را به عنوان سوغاتی بکر برای عزیزانشان تهیه کرده و به آنها هدیه می دهند.در ادامه این مقاله شما را با صنایع دستی منطقه اورامان آشنا می کنم پس با ما همراه باشید.


موضوعات
پیوندها
  • در این بلوک محتوایی وجود ندارد.
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب

صنایع دستی اورامان |بررسی صنایع دستی اورامان

صنایع دستی اورامانعرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عزیزان در این پست می خوام شما رو با صنایع دستی اورامان  یکی ازجالب...
0 0 319 ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ - ۱۵:۳۴

خرید انار اورامان | اورامان شهری با یاقوتهای به ه

عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز در این پست قسط دارم شما رو با یکی از نعمت های خدادادی منطقه اورامانات یعنی انار...
0 0 92 ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ - ۱۱:۳۱

خواص رب انار | خواص شگفت انگیز رب نعمت الهی

وقتی صحبت از رُب انار به میان می آید، اشاره به همان خواص انار مطرح می شود.در کل، انار سرشار از ترکیباتی به نام " پلی فنو...
0 0 31 ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ - ۱۱:۱۳

صنعت توریسم درایران و راهکارهای توسعه آن

توریسم اورامانصنعت توریسم یکی از صنایعی است که می تواند هر کشوری را متحول کند. بسیاری از کشورها حتی با وجود اینکه به صور...
0 0 29 ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۱۳:۰۵